detektionstider

Detektionstider

Mängden och tidpunkten för droganvändningen hos din patient eller testperson är av betydelse. En större dos av drogen kan upptäckas under en längre tid på grund av att nedbrytningen tar längre tid.

Halveringstiden är den tid det tar för en substans i kroppen att minska till hälften av koncentrationen. Halveringstiden är konstant, vilket innebär att oavsett dosens storlek tar det alltid samma tid för koncentrationen att halveras. Längden på halveringstiden varierar mellan olika droger.

DETEKTIONSTIDER

Hur i tid kan man spåra?

Det är viktigt att notera att de detektionstider vi anger är ungefärliga. Hur länge en drog kan detekteras är högst individuellt och beror på olika faktorier som bruk, substans, metabolmetabolism och analysmetod.

Bäst på marknaden

Saliv Analys

 • Cannabis THC - 24h
 • Opiater OPI - 7 dagar
 • Oxikodon OXY - 7 dagar
 • MDMA - 2+ dagar
 • Metamfetamin MET - 2-4 dagar
 • Metadon MDT - 3-5 dagar
 • COC - 2-7 dagar
 • Tramadol TML - 2-7 dagar
 • Benzo BZO - 2-7 dagar
 • Ketamin KET - 2-4 dagar
 • Amfetamin AMP - 7 dagar
 • Fentanyl FYL - 7 dagar
 • Metylfenidat MPD - 2-7 dagar
 • Buprenorfin BUP - 7 dagar
 • Spice K2 - 24+ h

Saliv Snabbtest

 • Cannabis THC - 24h
 • Opiater OPI - 1-3 dagar
 • Oxikodon OXY - 1-2 dagar
 • MDMA - 1-2 dagar
 • Metamfetamin MET - 1-3 dagar
 • Metadon MDT - 1-3 dagar
 • COC - 1-2 dagar
 • Tramadol TML - 1-2 dagar
 • Benzo BZO - 1-2 dagar
 • Ketamin KET - 1-2 dagar
 • Amfetamin AMP - 1-3 dagar
 • Fentanyl FYL - 1-2 dagar
 • Metylfenidat MPD - 24h
 • Buprenorfin BUP - 1-3 dagar
 • Spice K2 - 24h

Urin Snabbtest

 • Cannabis THC - 3-30 dagar
 • Opiater OPI - 2-4 dagar
 • Oxikodon OXY - 2-4 dagar
 • MDMA - 2-4 dagar
 • Metamfetamin MET - 2-4 dagar
 • Metadon MDT - 2-7 dagar
 • COC - 2-4 dagar
 • Tramadol TML - 2-4 dagar
 • Benzo BZO - 2-4 dagar
 • Ketamin KET - 2-4 dagar
 • Amfetamin AMP - 2-4 dagar
 • Fentanyl FYL - 1-3 dagar
 • Metylfenidat MPD - 1-2 dagar
 • Buprenorfin BUP - 3-6 dagar
 • Spice K2 - 1-2 dagar

Skapa ditt konto idag och kom igång direkt!

Beställ drogtester via vår kundportal till ditt företag eller organisation, det krävs inte mycket mer än BankID och leveransadress.

Beställ idag

Är du osäker på vad du behöver eller har du speciella önskemål?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig hitta rätt produkt eller skräddarsyr rätt lösning för era behov.

Kontakta oss